Gübre Analizi

Waters Southern TÜRKAK Akreditasyonlu Analiz Laboratuvarımızda, gübre analizlerinizi yaptırarak bakanlıkça geçerliliği olan sertifikanızı alabilir ve gübre tescil sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

Satın almakta veya üretmekte olduğunuz gübrenin analizini bilmek her zaman iyi bir fikirdir. Yasal şartlar üreticilerin talep edilen ürün içeriğini doğrulamasını gerektirir. Spesifikasyonları karşılamada üretici için para cezası verilebilir. Gübre ürünlerinizi analiz ederek kendinizi ve yatırımınızı koruduğunuzdan emin olun.

Hemen destek almaya başlayın!

Yetkililerimiz ilgilendiğiniz alanlar ile ilgili bilgilendirme yapmak için en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

ToprakYaprakGübreTorfNematodYemSuÇevresel AnalizlerDiğer
captcha

Gübre Test Paketleri

Standart Test Paketleri

GübreTesti 1   : Toplam Azot ve Toplam veya Mevcut Fosfor

GübreTesti 2   : Toplam Azot, Toplam Fosfor (P2O5) veya Mevcut Fosfor ve Potasit (K2O)

GübreTesti 3   : Toplam Azot, Toplam Fosfor, Mevcut Fosfor ve Potasit (K2O)

Gübre Testi 4  : Toplam Azot ve Potasit (K2O)

Gübre Testi 5  : Toplam  Azot, Toplam Fosfor (P2O5), Ortho Olmayan Fosfor

GübreTesti 6   : Mevcut Fosfor ve Potasit (K2O)

GübreTesti 7   : Toplam, Varolan ve Çözünmeyen Fosfor

Gübre Analizi Paketleri

Toplam Azot

Amonyum Azotu

Nitrat Azotu

Üre Azotu

Büre

Fosfor

Potasyum

Kalsiyum

 

Sodyum

Demir

Çinko

Mangan

Molibden

Organik Madde

Organik Azot

 

Organik Karbon

Ph

EC

Yoğunluk

Kükürt

Bor

Magnezyum

 

Bireysel Element Analiz

Tek tek unsurları veya aşağıdakilerin herhangi bir kombinasyonunu test edebiliriz:

SUDA ÇÖZÜNÜR : Bakır, Demir, Manganez, Çinko, Kalsiyum, Magnezyum (Toplam), Magnezyum.

EDTA ÇÖZÜNÜR :  Çinko, Bakır, Mangan, Demir.

AĞIR METALLER : Bor, Alüminyum, Sodyum, Molibden, Kurşun, Nikel, Kobalt, Krom ve Kadmiyum.  Çinko, Manganez, Demir, Bakır ve Kobalt.

Tarımsal kireç, bir üreticinin toprak verimliliği programında kullanabileceği en pahalı ancak en değerli girdilerden biridir. Doğru toprak pH, herhangi bir toprak verimlilik programının temel yapıtaşıdır ve besin madde kullanılabilirliğinde önemli bir faktördür. Ülkemizin tüm bölgelerinde çok sayıda tarımsal kireç

kaynağı bulunmaktadır. Bununla birlikte, her kaynak fiziksel ve kimyasal kalitede farklılık gösterebilir. Kireç testi, distribütörlere ve üreticilere uygun kireç uygulamalarını yapmalarını sağlar.

Kireçtaşı ve Alçı Testleri

  1. Kalsiyum ve Magnezyum
  2. Kalsiyum, Magnezyum, Toplam Nötral Değer (CaCO3)
  3. Toplam Nötral Değer (CaCO3 Eşdeğeri)
  4. Alçı (Nem, Kalsiyum, Kükürt, CaSO4 -2H20)
  5. Nem
  6. Mekanik Elek Analizi