,

Mikrobiyoloji

Southern Waters Tarım ve Çevre Laboratuvarı çeşitli numune türlerini analiz etmek için kullanılan en son teknolojiye sahip ekipman
ve enstrümantasyon yöntemlerini kullanmaktadır. Bulaşmanın önlenmesine yardımcı olmak ya da yeni ihtiyaçların karşılanmasına
yardımcı olmak, olası bulaşma kaynaklarını belirlemek için yapraklı yeşillikler, işlenmiş gıdalar, sulama ve içme suları, topraklar,
besinler, gübre, kompost, maya vb. ürünlerin analizini yapmaktayız

Mikrobiyoloji Hizmetleri

•Aerobik Plaka Sayısı

• Koliform Bitki Sayısı

• Genel E. Coli Tabağı Sayısı

• Enterobacteriaceae Plak Sayımları

• Mayalar ve Kalıp Plakaları Sayısı

• Staphylococcus aureus Plak Sayımları

• Salmonella spp.

• E. coli O157: H7

• Listeria spp.

• Listeria Monocytogenes Toplam Koliform Sayımları

• Genel E. Coli Sayısı

• Fekal Koliform Sayımları